Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRA – Progressive retinal atrophy

 

 

   Progresivní atrofie sítnice je defekt oka psa, kdy vrstva buněk sítnice postupně degeneruje. Je známo více forem forem atrofie. Labradorští retrieveři mají dispozice k formě zvané prcd – PRA neboli progresivní degeneraci tyčinek a čípků.

   Čípky a tyčinky jsou umístěny v sítnici oka. Tyčinky mají význam pro vidění za šera, kdy je pes schopen vidět mnohem lépe než člověk. Toto onemocnění začíná právě odumíráním tyčinek, takže u postiženého jedince nejprve dochází k šerosleposti. Později přestává vidět i za denního světla, což je následkem odumírání čípků. Postupně přichází o zrak, až nastane úplná slepota.

   Choroba se bohužel často projeví až ve vyšším věku, kdy již po sobě postižení psi mohli zanechat spoustu potomků. Běžným očním vyšetřením je možné zjistit nemocného jedince ne však přenašeče. Toho lze odhalit pouze pomocí genetického testu a to již ve štěněcím věku. Jedinou laboratoří pro Evropu a USA, která má patent na toto vyšetření, je americká laboratoř OptiGen (www.optigen.com).

   Aby jedinec onemocněl, musí nést dva mutované geny po rodičích. Stupeň postižení se značí písmeny A, B, C a vypadá takto:

 

OptiGen A – pes je zdravý, nenese vlohu pro prcd – PRA a nikdy nedá postižené potomky

OptiGen B – pes je přenašeč vlohy pro prcd – PRA, nese jeden mutovaný gen, sám neonemocní, ale ve spojení s dalším přenašečem dá postižené potomky

OptiGen C – pes je postižený, nese dva mutované geny, jeho rodiče a všichni jeho potomci jsou minimálně přenašeči

 

Výsledky spojení zdravých a různě postižených jedinců mezi sebou pak vypadají následovně:

 

OptiGen–rodičezdraví potomci:         přenašeči:                postižení:

 

 A  x  A

100%  A

 

 

 B  x  A

 50%  A

 50%  B

 

 B  x  B

 25%  A

 50%  B

 25%  C

 C  x  A

 

 100%  B

 

 C  x  B

 

 50%  B

 50%  C

 C  x  C

 

 

 100%  C

 

   Jak je vidět z předchozích řádků, na základě genetického vyšetření a následného spojování zdravých jedinců je možné toto onemocnění nadobro z chovu odstranit. I u nás přibývají chovatelé, kteří se svými pejsky tyto testy podstupují a kryjí pouze vyšetřenými, zdravými psy.